Website header images Wie zijn wij? Agenda Onze banen Werk van leden Grootbedrijf Foto's Contact Links Beheer

Duits tijdperk 4


 

Beschrijving Duitse baan tijdperk 4-5

Met deze baan gaan we tijdelijk niet naar beurzen, de reden hiervoor is dat we bezig zijn met een uitbreiding en verbouwing van deze baan. Op de foto de brug die de hoofdbaan verbind met het kleine rangeerterrein en een station aan de ene zijde en de nieuwe grote uitbreiding aan de andere zijde.

Hier het seinhuis aan het einde van het perron. Een goederentrein reidt net binnen op het rangeerterrein. Verder is te zien hoe de modules klaar worden gemaakt voor transport.

Soms rijden we op deze baan ook met Nederlands materieel.

Ook deze brug zal weer een plaats krijgen in de gerenoveerde baan.

Vroeger had deze baan een werkende container terminal, we weten nog niet of deze weer terug komt na de renovatie en uitbreiding van de baan.

Aan beide uiteinden heeft de baan een keerlus, met daarin een station en rangeerterrein.

Nieuwbouwproject

Het grote nieuwbouw project bevindt zich aan de lange zijde van de baan en is 13,60 meter lang. De oude modules waren slechts 30cm diep en boden te weinig mogelijkheden voor een landschap. De nieuwe modules worden 80 cm diep en bieden daardoor de mogelijkheid meer landschap te maken. De achterzijde van deze modules zal worden voorzien van een achtergrond om de diepte nog meer tot zijn recht te laten komen. Op de foto rechts liggen de sporen al op hun plaats en is een begin gemaakt met het maken van het landschap.,

Halverwege de lange zijde komt er een aftakking naar een groot kopstation en rangeerterrein. Met het ontwerp van de modules zijn we ervan uitgegaan dat er vroeger een enkelsporig lijntje langs een riviertje naar het toen nog kleine kopstation liep. Later kwam er een dubbelsporige moderne verbinding voor doorgaand verkeer naast te liggen en is het enkelsporig lijntje de aftakking naar het kopstation en rangeerterrein geworden. Rechts op de foto is de het enkelsporig aftakkend spoor te zien, tussen dit spoor en de dubbelsporige hoofdbaan komt een klein riviertje.

We bouwen het landschap van isolatieplaat, dit materiaal is licht en is mooi te bewerken omdat het een zeer fijne structuur heeft, het streven is om zo min mogelijk gips te gebruiken zodat de modules niet te zwaar worden. Door met een scherp mes sneetjes in het materiaal te maken en vervolgens met de achterkant van het mes te duwen op het materiaal ontstaat na het schilderen een structuur die lijkt op leisteen. Gips gebruiken we bijvoorbeeld voor keermuren en tunnelportalen zoals rechts onder op de foto is te zien.

Vanuit de hoekmodule komt een lange waterval door een insnijding in het landschap, een van de leden is bezig daar een brug overheen te maken. De brug leidt naar een nog te bouwen kasteel / ruïne. Verder zullen hellingen op dit deel van de baan ingenomen worden door druiven teelt met hier en daar een rots en bomen.

Door het gebruik van insnijdingen in het landschap zullen de treinen straks zo nu en dan aan het oog worden onttrokken, ook ontstaan zo leuke doorkijkjes. In dit gedeelte is ook een kleine waterval te vinden die onder het spoor door zijn weg vervolgt.

Langzaam verschijnt ook het eerste groen op de hellingen, we gebruiken hiervoor onze zelfgebouwde "grassmaster" later zullen ook nog struiken en bomen worden toegevoegd. Een bouwbeschrijving hiervan is te vinden op de site NProject.org.

Het dubbelsporige hoofdspoor en het lager liggende aftakkende spoor naar de toekomstige uitbreiding van een rangeerterrein en een kopstation. Verder is de tunnelingang te zien naar een 6 meter lange tunnel.
Het bos en de toekomstige druiven velden. Tussen het hoofdspoor en de aftakking een riviertje dat wordt gevoed door een waterval.
De meest linkse module hier vertakt het spoor naar de nieuwe uitbreiding en de 6 meter lange tunnel.
De druiven velden beginnen hun vorm te krijgen.
De wijnboer heeft weer een stukje bos omgehakt om de grond toe te voegen aan zijn druivenveld.
Een nieuwe uitdaging is de aanleg van een haven. Het idee is om hier een overslag van schroot te maken.

Werken aan de uitbreiding

DNZ_1 Wim DNZ_2 Tom
DNZ_3 Theo DNZ_4 Wim
   

Klaar voor transport

Links op het internet naar deze baan:

Zondag 15 Januari, 2017