Website header images Wie zijn wij? Agenda Onze banen Werk van leden Grootbedrijf Foto's Contact Links Beheer

Bezoek MSCV aan RIO


 

Bezoek MSCV aan RIO

(opmerking: De links in dit verhaal verwijzen naar Wikipedia, MSCV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de betreffende wiki's. Vergeet niet pagina terug te gebruiken om weer op deze pagina terug te komen)

Vrijdag 22 april 2011 was het dan zover een kleine delegatie van MSCV ging naar RIO voor een rondleiding. Niet naar het Zuid-Amerikaanse Rio de Janeiro maar naar Railinfra Opleidingen gevestigd op het voormalige terrein van de wagenwerkplaats Amersfoort.

Eerst krijgen we een interessante briefing over de organisatie van het (trein) vervoersproces met zaken als treinpaden, planning proces, rijwegen, railverkeersleiding, treindienstleiding, Treinnummers , vleugeltrein, het verschil tussen emplacement en vrije baan en het informeren van reizigers (Infoplus).


Hierna volgt een rondleiding langs alle praktijkruimtes waar ook weer uitgebreid wordt ingegaan op de werking en techniek. Als eerste is de technische ruimte van een verkeersleidingspost aan de beurt. De ruimte is helemaal ingericht zoals in  een echte verkeersleidingspost. Hier zien we dat voor de aansturing van wissels en seinen gebruik wordt gemaakt van B-relais, deze relais zorgen door hun kwaliteit en manier van aansluiten voor een fail-safe systeem (bij wegvallen van de spanning zal het relais altijd de veiligste toestand instellen b.v. sein op rood).

De B-relais worden op hun beurt weer door een Vital Processor Interlocking (VPI) en verschillende computersystemen aangestuurd. Bij het instellen van een rijweg hoor je dan ook verschillende relais ratelen en tikken. In de ruimte krijgen we een demonstratie hoe je met behulp van de computer een rijweg in kunt stellen.

In de volgende praktijkruimte gaat ons modelspoorhart sneller kloppen. Hier staat een modelspoorbaan met Nederlandse seinen, overwegen en verschillende spoorsituaties. De ruimte wordt voor ons gebruikt om de verschillende beveiligingen en seinbeelden uit te leggen. Het imposante is dat ieder H0 sein en wissel wordt bediend door schaal 1:1 relais kasten zoals dit ook in werkelijkheid gebeurt. In deze ruimte kan instructie worden gegeven voor het onderhoud en storingsopsporing van Relais kasten.

In de praktijkruimte treindetectie- en beveiligingssystemen krijgen we uitgebreid uitleg over hoe treindetectie werkt, dit wordt uitgelegd mbv panelen aan de wand waarop rail, detectie en beveiligingssystemen zijn bevestigd, ook hier is alles werkend aangesloten zoals in de praktijk. We zien de werking van GRS spoorstroomlopen, assentellers, ES-lassen en railspoelen. En krijgen uitleg over ATB en ETCS (Op de foto hiernaast een ATB baken ontvanger zoals die tussen de spoorstaven wordt geplaatst)

Na de lunch gaan we naar buiten, RIO heeft op het buitenterrein een onderstation staan. Hier krijgen we uitgebreid uitleg over wat een onderstation doet en de veiligheidsmaatregelen die hierbij horen. Link uitgebreide informatie energievoorziening op het spoor. Op de drie foto's: Linksboven de hoogspanningsverdeelinrichting - rechtsboven de gelijkrichter trafo - rechtsonder een snelschakelaar met zeer robuuste contacten

Op het buitenterrein is weer een praktijk situatie uitgewerkt diverse sporen, wissels en bovenleidingsystemen worden hier uitgelegd. op de foto's: Links een bovenleidingschakelaar - Rechts Wisselstraat met bovenleidingportalen 25kV zoals die op de Betuweroute staan.

In de wisselloods liggen allerlei soorten en maten wissels van kort 1:9 tot hoge snelheidswissels 1:34,7 hier krijgen we een uitgebreide uitleg. Er zijn ook verschillend opengewerkte wisselstellers te zien waarbij je kunt zien wat er gebeurt als een wissel wordt omgelegd. We mogen zelf ook even -krukken- dit is het met de hand bedienen van een centraal bediend wissel. Bij de foto's: Linksboven Hogesnelheidswissel - Rechtsboven Opengewerkte wisselsteller - Rechts het zogenaamde krukken.

Nu moeten de veiligheids-hesjes en -helmen op voor het grote buitenterrein, na een korte wandeling komen we op een afgesloten deel van het rangeerterrein Amersfoort, hier heeft Rio de mogelijkheid met groter materieel in een praktijksituatie te werken aan onder andere bovenleiding en seinen. Hier krijgen we een demonstratie en gaan zelf aan het werk met de kortsluitlans. Een kortsluitlans wordt bij werkzaamheden gebruikt om een spoor handmatig bezet te melden.

Natuurlijk bezoeken we ook de serverruimte hier staan de servers, zoals die ook op verkeersleidingposten echter hier staan een veelvoud van systemen, dit komt omdat RIO ook wordt gebruikt voor het uittesten van nieuwe systemen en software. Als laatste volgt een uitgebreide uitleg over de bediening van het Procesleidingsysteem (PRL), dit is een hulpmiddel voor de treindienstleider voor de sturing van het treinverkeer op de emplacementen en bevat de elektronische dienstregeling en Automatische rijweginstelling(ARI). Vervolgens het verkeersleidingsysteem (VKL) wat een hulpmiddel is voor de verkeersleider om het treinverkeer in Nederland zo goed mogelijk te laten verlopen, dit systeem bevat tijd/weg diagram, materieel- en personeel-balans. Bij de foto's: Linksboven Serverruimte - Rechtsboven Verkeersleiding.

Zo kwam een leerzame prachtige dag (we zouden eigenlijk alleen de ochtend komen) tot een einde. Gewapend met uitgebreide literatuur over alle systemen en processen, een leuke cd met uitleg over Nederlandse seinen gingen we moe maar zeker voldaan weer naar huis. Nogmaals onze dank aan de zeer enthousiaste medewerkers van RIO die ons deze mooie dag hebben aangeboden.


Railinfra Opleidingen beschikt in Amersfoort over een uitstekend ingericht opleidingscentrum, waar alle aspecten van de railinfrastructuur te vinden zijn. Een unieke locatie met ongekende opleidingsmogelijkheden. De werksituatie is zo concreet mogelijk nagebootst. In het binnen- en buitenpracticum kunnen deelnemers oefenen met kabels, beveiligingssystemen, spoorconstructies, energievoorziening, bovenleiding en communicatiesystemen. Zonder dat de treinenloop in gevaar komt.  Link site RIO