Opbouw DNZ-baan en Zwitserse baan 14 en 15 oktober 2022

Op 14 en 15 oktober a.s. gaan MSCV-clubleden de DNZ-baan en de Zwitserse baan opbouwen. Na het opbouwen van beide modulaire banen wordt er gewerkt aan de banen en wordt er gereden met locomotieven en treinstellen. Van de Zwitserse baan worden er zaterdag 15 oktober ook videopnamen gemaakt. Deze opname wordt geplaatst op de website…

Clubbijeenkomsten juni t/m december 2022

Besloten is om de clubbijeenkomsten ook in de zomerperiode door te laten gaan. De data van de clubbijeenkomsten vanaf september 2022 worden tezijnertijd op de website geplaatst. NB. de clubbijeenkomst op woensdag 8 juni a.s. gaat NIET door. De ruimte is dan bezet door een andere vereniging. De eerstvolgende bijeenkomst is op 22 juni a.s.

Toekomstvisie MSCV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 13 april 2022 is een toekomstvisie op de club uitgebreid uitgebreid besproken en vastgesteld. Deze visie is te vinden en te lezen onder ‘Over ons.’

Bestuurswijziging MSCV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 13 april 2022 is Dick Meijer teruggetreden als bestuurslid. De leden hebben er vervolgens mee ingestemd om het aantal bestuursleden van de club vast te stellen op vier.

Clubbijeenkomsten tijdelijk gestopt

De situatie rond het Coronavirus is in de afgelopen weken aanmerkelijk verslechterd. Uit respons van diverse clubleden is de conclusie getrokken, dat velen het nu niet verstandig vinden de clubbijeenkomsten bij te wonen. Tot nader bericht is daarom besloten de tweewekelijkse bijeenkomsten niet door te laten gaan. Zodra er op dit punt relevante ontwikkelingen te…