Toekomstvisie MSCV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 13 april 2022 is een toekomstvisie op de club uitgebreid uitgebreid besproken en vastgesteld. Deze visie is te vinden en te lezen onder ‘Over ons.’

Bestuurswijziging MSCV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 13 april 2022 is Dick Meijer teruggetreden als bestuurslid. De leden hebben er vervolgens mee ingestemd om het aantal bestuursleden van de club vast te stellen op vier.

Clubbijeenkomsten tijdelijk gestopt

De situatie rond het Coronavirus is in de afgelopen weken aanmerkelijk verslechterd. Uit respons van diverse clubleden is de conclusie getrokken, dat velen het nu niet verstandig vinden de clubbijeenkomsten bij te wonen. Tot nader bericht is daarom besloten de tweewekelijkse bijeenkomsten niet door te laten gaan. Zodra er op dit punt relevante ontwikkelingen te…

Clubbijeenkomsten MSCV gaan weer van start!

De clubbijeenkomsten van MSCV gaan weer van start en wel vanaf woensdag 18 augustus in De Oase te Dieren. Aanvangstijd: 13:30 uur, eindtijd 22:30 uur. Het is de bedoeling dat vanaf 18 augustus weer om de twee weken een bijeenkomst wordt georganiseerd. Uiteraard geleden er een aantal spelregels rond het voorkomen van verspreiding van het…