MSCV Clubbijeenkomsten en Algemene Ledenvergadering

De clubbijeenkomsten van MSCV (tweewekelijks, woensdagmiddag en -avond) gaan vanwege de Coronacrisis en daaruit voortvloeiende maatregelen voorlopig niet door. Het bestuur houdt in de gaten of zich ontwikkelingen voordoen die maken dat de clubbijeenkomsten (onder voorwaarden) weer kunnen worden opgestart. De Algemene Ledenvergadering 2020 wordt als gevolg van de Coronacrisis ook niet meer in 2020…